Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Partrisio  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 1039 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 1066
In tYn y flwyd 1861 - 1056
Yn y flwyddyn 1871 - 975
Yn y flwyddyn 1881 - 957
Yn y flwyddyn 1891 - 850
Yn y flwyddyn 1901 - 826
 
 

Plwyf bychan ar y Mynydd Du ac ar y ffin ydy Partrisio. Yn Oes Fictoria, ffermwyr, gweision ffermydd a bugeiliaid oedd mwyafrif y boblogaeth. Er mai dim ond ychydig filltiroedd i ffwrdd roedd y plwyf hwn, roedd ei boblogaeth yn fechan iawn oi chymharu phoblogaeth plwyf Llanelli er enghraifft.

Cymharwch y duedd ar y cyfan gyda thuedd poblogaeth plwyfi megis Llanfihangel Cwmdu neu Lanbedr.
Ydyr tueddiadau run fath neu ydyn nhwn wahanol?
Pam y gostyngodd y boblogaeth tua diwedd Oes Fictoria yn eich barn chi?
.

 
 

Yn l i ddewislen Poblogaeth Crughywel

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel