Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Crughywel  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 1257 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 1403
In tYn y flwyd 1861 - 1516
Yn y flwyddyn 1871 - 1464
Yn y flwyddyn 1881 - 1333
Yn y flwyddyn 1891 - 1246
Yn y flwyddyn 1901 - 1150
 
  Roedd plwyf Crughywel yn cynnwys y dref a pheth or tir ir Gogledd.
Wrth i chi gymharur graff hwn graffiau trefi eraill fel Ystradgynlais neu Fachynlleth, ydyr tueddiadau run fath?


Cymharwch y graff graffiau cymunedau eraill megis Llanbedr neu Llanfihangel Cwmdu.

Ydyr tueddiadau run fath neu ydyn nhwn wahanol?
Pam, yn eich barn chi, y dechreuodd poblogaeth Crughywel ostwng tua diwedd Oes Fictoria?
 
 

Yn l i ddewislen Poblogaeth Crughywel

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel