Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llangynidr  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 1039 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 1066
In tYn y flwyd 1861 - 1056
Yn y flwyddyn 1871 - 975
Yn y flwyddyn 1881 - 957
Yn y flwyddyn 1891 - 850
Yn y flwyddyn 1901 - 826
 
 

Roedd plwyf Llangynidr yn cynnwys pentref or un enw yn Nyffryn Wysg a Mynydd Llangynidr ar pentrefi diwydiannol oedd y tu hwnt ir mynydd.
Roedd y cynnydd yn nifer y boblogaeth yn 1841 a 1851 oherwydd datblygiad Gwaith Haearn Clydach. Yn 1871, cynyddodd y boblogaeth oherwydd bod pobl yn symud ir ardal i weithio yn y glofeydd newydd ac i adeiladur rheilffordd.
Mae poblogaeth 1891 a 1901 yn llawer is (y colofnau lliw glas). Y rheswm am hyn ydy bod y ffiniau wedi cael eu hail-lunio a bod y plwyf felly yn llawer llai o faint.

Cymharwch y duedd ar y cyfan gyda thuedd poblogaeth plwyfi megis Partrisio neu Langenau.
Ydyr tueddiadau run fath neu ydyn nhwn wahanol?
Pam y gostyngodd y boblogaeth tua diwedd Oes Fictoria yn eich barn chi?
.

 
 

Yn l i ddewislen Poblogaeth Crughywel

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel