Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llanelli  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 7366 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 9644
In tYn y flwyd 1861 - 9603
Yn y flwyddyn 1871 - 7541
Yn y flwyddyn 1881 - 6979
Yn y flwyddyn 1891 - 3079
Yn y flwyddyn 1901 - 3076
 
 

Byddai plwyf Llanelli yn cynnwys Clydach, Gilwern a rhan o Frynmawr.
Roedd llawer o weithwyr yn byw yn y cymunedau diwydiannol hyn. Roedd poblogaeth y plwyf yn 1841 bron ddwywaith cymaint r boblogaeth yno yn 1831.
Digwyddodd y codiad cyflym hwn oherwydd bod Gwaith Haearn Clydach wedi ehangu. Gostyngodd y boblogaeth yn sydyn rhwng 1861 a 1871 oherwydd bod y gwaith haearn hwnnw wedi cau.

Cymharwch y graff graffiau cymunedau eraill megis Llangynidr neu Llangatwg.

Ydyr tueddiadau run fath neu ydyn nhwn wahanol?
Pam, yn eich barn chi, y dechreuodd poblogaeth Llanelli ostwng tua diwedd Oes Fictoria?

 
 

Yn l i ddewislen Poblogaeth Crughywel

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel