Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llanbedr  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 290 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 286
In tYn y flwyd 1861 - 280
Yn y flwyddyn 1871 - 273
Yn y flwyddyn 1881 - 272
Yn y flwyddyn 1891 - 230
Yn y flwyddyn 1901 - 204
 
 

Roedd plwyf Llanbedr yn Oes Fictoria yn blwyf gwledig mynyddig a’r boblogaeth yn fechan iawn. Mae’r adroddiad a ddaeth gyda dychweliadau’r cyfrifiad yn dweud bod poblogaeth y plwyf yn 1841 wedi gostwng 60 mewn nifer ers 1831 oherwydd ‘sefyllfa wanllyd y fasnach haearn’.
Mae hyn yn dangos bod dynion hyd yn oed yn yr ardaloedd gwledig yn cerdded milltiroedd i gael gwaith mewn ffowndri neu bwll glo.

Cymharwch y graff â graffiau cymunedau eraill megis Partrisio neu Llanfihangel Cwmdu.

Ydy’r tueddiadau ‘run fath neu ydyn nhw’n wahanol?
Pam, yn eich barn chi, y dechreuodd poblogaeth Crughywel ostwng tua diwedd Oes Fictoria?

 
 

Yn ôl i ddewislen Poblogaeth Crughywel

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Crughywel