Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llangatwg  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 4334 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 5415
In tYn y flwyd 1861 - 5759
Yn y flwyddyn 1871 - 5303
Yn y flwyddyn 1881 - 4731
Yn y flwyddyn 1891 - 968
Yn y flwyddyn 1901 - 924
 
 

Nid oedd plwyf Llangatwg yn cynnwys y pentref yr ochr arall i’r afon Wysg o Grughywel yn unig. Roedd hefyd yn cynnwys Mynydd carreg galch Llangatwg a phentrefi diwydiannol Cwm Clydach. Roedd ffigurau’r boblogaeth yn 1841 yn cynnwys 28 o bobl oedd yn byw yn Wyrcws Undeb Crughywel a phump o bobl dlawd oedd yn byw mewn pebyll ar y tir comin.
Bu gostyngiad yn y boblogaeth rhwng 1861 a 1871 oherwydd bu gostyngiad yn nifer ffwrneisi Gwaith Haearn Beaufort.
Mae ffigurau’r boblogaeth yn 1891 a 1901 yn llawer iawn is (y colofnau lliw glas). Digwyddodd hyn oherwydd cafodd y ffiniau eu hail-lunio ac aeth y plwyf yn llawer llai o faint.

Cymharwch y graff â graffiau cymunedau eraill megis Llangynidr neu Llanelli.
Ydy’r tueddiadau ‘run fath neu ydyn nhw’n wahanol?
Pam, yn eich barn chi, y dechreuodd poblogaeth Llanelli ostwng tua diwedd Oes Fictoria?

 
 

Yn ôl i ddewislen Poblogaeth Crughywel

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Crughywel