Llanfyllin Fictoriaidd
  Llanfyllin ar Cylch  
  Bu newidiadau mawr yn nhref farchnad Llanfyllin a chymunedau Gogledd Sir Drefaldwyn yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.
Daeth addysg chyfleoedd newydd i blant, ond bu anawsterau wrth ei sefydlu. Oherwydd y gwelliannau mewn cludiant roedd yna bellach gyswllt thir mynyddig Sir Drefaldwyn ar byd oedd yn newid mor gyflym, gan ddod phosibiliadau o ran masnach a theithio.
  Defnyddiwch y cysylltiadau a welwch chi nesaf er mwyn cael
gweld mwy am y newidiadau yma.

.
 

Fe fyddem yn ddiolchgar dros ben i gael unrhyw atborth gan athrawon, plant, ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect.

Anfonwch e-bost at Gavin Hooson os oes gennych unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.

 

 
 
 
 
 
 
Yn l i dop
Ewch ir ddewislen lleoedd