Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin a'r cylch
Trosedd a chosb
 
  Cyfraith a threfn yn Llanfyllin ar cylch  
Yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria newidiodd agweddaur awdurdodau tuag at drosedd a chosb yn sylweddol.
Yn ystod y cyfnod yma o lawer o newidiadau, roedd yna newidiadau mawr hefyd yn y ffordd yr oedd troseddwyr yn cael eu dal au trin. Heddlu Sirol Sir Drefaldwyn oedd un or heddluoedd proffesiynol cyntaf iw sefydlu yng Nghymru.
Dewiswch or ddewislen a welwch chi yma i gael gweld rhai or achosion yn yr ardal a ddaeth o flaen y llysoedd yn ystod cyfnod Fictoria.
 
Trawsgludiad draw dros y moroedd
am ddwyn oriawr !
 
 
Achos Will Davies
a thrip i Groesoswallt
 
 
 
 
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin