Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Tloty'r Undeb
 
  Carchar Fictoraidd ir tlawd  
 

Am flynyddoedd lawer y ffordd arferol o helpur pobl dlotaf yn y gymuned, gan gynnwys y rheini oedd yn hen iawn neun sl, oedd talu er mwyn iddynt allu sefyll yn eu cartrefi. Roedd yr arian ar gyfer hyn yn dod o Dreth y Tlodion, a gasglwyd gan bobl y plwyf, ar enw a roddwyd ar y system yma o ofalu am y tlawd oedd 'Cymorth ir Tlodion'.
Ond roedd yna lawer o gwynion oddi wrth blwyfi ynglyn chost treth y tlodion, ac roedd tirfeddianwyr cyfoethog ymysg y rheini oedd yn galw am ffordd ratach o Women in a workhouseddelio gydar tlawd.
Ateb y llywodraeth oedd Deddf Seneddol newydd yn 1834 a wnaeth orfodi plwyfi i gyfuno gydai gilydd yn Undebau ac adeiladu tlotai mawr ar gyfer yr ardal gyfan. Roedd y rhain yn debyg iawn i garchardai, gyda waliau llwm, gwelyu caled, ac ychydig iawn o fwyd. Roedd teuluoedd yn cael eu rhannu ac yn methu chyfarfod eto cyhyd u bod yn y tloty. Roedd ofn mawr ar bobl y byddent yn cael eu hanfon ir tloty a phwy fyddain eu beio nhw ?
Adeiladwyd un or llefydd ofnadwy yma yn 1838 ychydig y tu allan i Lanfyllin, a gallwch ddysgu mwy amdano or tudalennau yma...

Mae mwy am y tlotai ar ein Tudalennau Gofalu am y Tlawd
 
Croeso ir tloty
 
 
Gwaith ar gyfer plentyn tlotyn
 
 
Plant or tloty yn gweithio fel gweision
 
 
Torri cerrig i frecwast
 
 
Marw oherwydd afiechydon
 
 
Cosbau ir tlawd
 
 
Ystafelloedd oer a dwr oer yn y baddonau
 
 
Cig eidion rhost ir Nadolig
 
     
 

Ewch i ddewislen Llanfyllin

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd