Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Tloty'r Undeb
 
  Cyfrif y clapiau o lo
Geirfa
Lumps of coal

Roedd tlotai mawr newydd Undeb Deddf y Tlodion a adeiladwyd ar l 1834 yn cael eu rhedeg mor rhad phosibl gan y Bwrdd y Gwarcheidwaid. Gofynnwyd i fasnachwyr lleol gyflwyno tendrau er mwyn cyflenwir tloty gyda phob peth oedd angen arno, a rhoddwyd yr archebion ir rheini oedd yn medru gwerthu nwyddau am y prisiau rhataf posibl.
Roedd y cyflenwadau a ddefnyddiwyd hefyd yn cael eu dognin ofalus, fel y gellir gweld or enghraifft yma o dloty Llanfyllin yn 1841...

Ascertaining - cael gwybod.
 
 
6 Ebrill
1841
Minute book entry
 

Maer darn yma o Lyfr Cofnod 1841 yn darllen -
6 Ebrill - "Resolved - That the Master be directed to give out every morning a certain quantity of Coal for each Room tenanted by the Paupers, and that the Master make his weekly report of Lumps of coal the consumption during the previous week. That a Thermometer for ascertaining the heat of the Baths be provided".

Nid yw hwn yn dweud wrthym faint oedd y 'certain quantity' o lo oedd ei angen ar gyfer tanaur tloty, ond gallwch fod yn weddol siwr nad oedd yn rhyw lawer. Yn fwy na thebyg dim ond ychydig glapiau or glo rhataf oeddynt yn gallu ei gael !
Annhebygol iawn hefyd fod y dwr ar gyfer bath a roddwyd i bobl oedd yn byw yno yn cael ei ganiatu i fod yn gynnes iawn oherwydd byddain rhaid defnyddio mwy o lo ar gyfer hynny ! Roedd y tloty hefyd yn cael prisiau am y gwaith rheolaidd o gladdu pobl oedd yn marw yno, fel y gallwch chi weld ar y dudalen nesaf...

Faint ywr gost ar gyfer claddu plant marw ?
.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin