Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Tloty'r Undeb
 
  Claddu plant am bedwar swllt  

Mae cofnodion tloty Llanfyllin yn cynnwys cost talu am fwyd, dillad, esgidiau, glo ac ati yn ogystal llawer or deunyddiau a ddefnyddir gan y tlodion fel rhan or gwaith roedd yn rhaid iddynt ei wneud tra eu bod yno. Dyna phaham y cafodd y llefydd yma eu galwn "workhouses" yn y Saesneg !
Gofynnwyd i bobl leol hefyd i ddyfynnu pris ar gyfer claddu pobl oedd yn marw yn y tloty neu pan yn derbyn Treth y Tlodion y tu allan. Fe fyddai hyn yn rhoi gwaith rheolaidd, oherwydd roedd y bwyd gwael, amodau ofnadwy, ac afiechydon heintus yn achosi llawer o farwolaethau gan gynnwys plant ifanc.
Roedd y Bwrdd y Gwarcheidwad yn gosod hysbysebion ym mhapur newydd y 'Oswestry Advertiser' ar gyfer "Tenders for burying adult and other paupers in this Union", ac fel gyda phob peth arall oedd yn cael ei brynu, y cyflenwyr oedd yn gallu ei wneud rataf oedd yn cael y gwaith.

Drawing of coffins
21 Mai
1874
Minute book entry
Dyma ddarn nodweddiadol o Lyfr Cofnod tloty Undeb Llanfyllin yn 1874 -
"The following Tenders for burying Adult and other Paupers was
..accepted, viz

..Guilsfield - Robert Higgins - Adults £1 each
...........................................................Children under 6 years old 12/- each
..Meifod - ......Robert Morris - Adults £1 each
..........................................................Children under 10 years old 13/6".
Drawing of coffins
 

Gan fod y tloty yn cael ei rannu gan sawl plwyf, roedd gwahanol bobl yn gwneud cais am y gwaith ofnadwy o gladdu Minute book entry plant marw o bob plwyf, gallwch weld dau ohonynt yma.
Roedd y pris a nodir fel "12/-" yn 12 swllt [60 ceiniog], ac roedd "13/6" yn 13 swllt a 6 cheiniog [67 ceiniog] yn yr hen system arian o bunnoedd, sylltau a cheiniogau.
Maer darn bychan a welwch chi yma ar y dde wedi dod o restr o brisiau yn 1874 ar gyfer Llanrhaeadr, syn cynnwys claddu plant syn hyn na 10 mlwydd oed am 4 swllt [20 ceiniog], ac ar gyfer plant iau na 10 mlwydd oed 5 swllt [25 ceiniog] !

Yn l i ddewislen tloty Llanfyllin.
.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin