Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Tloty'r Undeb
 
  Pedair marwolaeth mewn wythnos  

Mae un on tudalennau eraill ni ynglyn thloty Llanfyllin yn sn am gytundebau a luniwyd gan bobl leol ar gyfer claddu tlodion oedd yn marw yno. Fe wnaeth bwyd gwael, ystafelloedd oer, cael eu gorfodi i weithio, a lledaeniad afiechydon mewn amodau cyfyng iawn wneud llawer ir raddfa farwolaeth uchel.
Mae hwn wedi dod o Lyfr Cofnod Undeb Llanfyllin yn 1875...

 
25 Chwefron
1875
Minute book entry
 

25 Chwefron - "A letter dated the 25th February 1875 was received from Mrs Eyton V Williams reporting 4 deaths which had taken place in the workhouse during the previous week from Victim of skin diseaseErysipelas".

Mae erysipelas yn afiechyd difrifol ar y croen syn achosi ir bochau ar wyneb chwyddon ofnadwy, gan arwain at ddatblygu swigod, y dwymyn a theimlor awydd i chwydu. Anaml iawn y gwelwn nir afiechyd yma heddiw a gellir ei drin gyda gwrthfiotegau, ond roedd yn gallu lladd yn ystod cyfnod Fictoria.
Afiechydon eraill oedd yn gallu lladd yn y tloty oedd colera, teiffws, y dwymyn goch, y frech wen, a haint yn y llygaid or enw opthalmia oedd yn aml iawn yn arwain at y claf yn mynd yn ddall.
Ychydig o syndod felly fod cynllun safonol y math newydd o dloty a gyflwynwyd yn 1834 yn cynnwys Ty Marw'.

Yn l i ddewislen tloty Llanfyllin
.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin