Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Tloty'r Undeb
 
  Dydd Nadolig yn y tloty  

Un or ychydig ddiwrnodau hynny yr oedd y bobl anlwcus hynny oedd yn gorfod byw yn nhloty Llanfyllin yn cael pryd da o fwyd oedd ar Ddydd Nadolig.
Fel arfer gwael iawn a di-flas oedd y bwyd yn nhlotai oes Fictoria oherwydd ychydig iawn o arian yr oeddynt yn ei wario arno, a hyn oherwydd mair syniad oedd i wneud ir lle fod mor annymunol phosibl. Nid yn unig fod y bwyd yn ofnadwy, roedd hefyd yn cael ei ddognin llym, ac felly roedd y bobl yn llwgu. Maer darn yma o gofnodion Undeb Llanfyllin yn dod o Nadolig 1874...

 
17 Rhagfyr
1874
Minute book entry
 

17 Rhagfyr - "Resolved that the Inmates of the Workhouse be allowed the usual treat of Roast Beef and Plum pudding on Christmas Day".
Maer ffotograff a welwch chi yma yn dod o ddyddiad llawer diweddarach, yn fwy na thebyg tua 1904 neu ychydig wedi diwedd cyfnod Fictoria. Maen dangos te parti yn iard tloty Llanfyllin.

Detail of large photo
Te parti
yn nhloty
Llanfyllin

tua 1904
Tea party at Llanfyllin workhouse
 

Erbyn y dyddiad yma roedd amodau yn y tloty yn llawer iawn gwell nag ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria, er na fyddai unrhyw un yn dewis byw yn y llefydd yma pe baent yn cael y dewis !

Yn l i ddewislen tloty Llanfyllin.
.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin