Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Bywyd ysgol
 
  Mynd ir ysgol dros 120 o flynyddoedd yn l !  
 

Maer tudalennau yma yn dangos pa fath o brofiad ydoedd i fod yn yr ysgol ar ddiwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria.
Maent yn defnyddio darnau or Llyfrau Cofnod swyddogol neu ddyddiaduron yr ysgolion, sydd yn aml iawn yn gallu dweud llawer wrthym am fywyd yn y gymuned gyfan ac nid dim ond yr ysgol ei hunan.
Nid oedd y rhan fwyaf o blant yn mynd ir ysgol ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Byddai tirfeddianwyr cyfoethog yn dysgu eu plant adref, a byddai rhai o fasnachwyr yr ardal yn anfon eu plant i ysgol breifat.
Roedd plant y tlawd yn gorfod mynd i weithio cyn gynted ag yr oeddynt yn ddigon hen i ennill arian ir teulu.
Erbyn diwedd cyfnod Fictoria roedd yna ysgolion rhydd neu rhad ac am ddim iw cael a daeth yn orfodol i bob plentyn fynd ir ysgol.

Child at school desk
 
Gwersi iw dysgu
 
 
Gellir gwneud yn well !
 
 
Plant y tlodion
 
 
Gwaith fferm yn dod yn gyntaf
 
 
Maen rhewllyd o oer yn yr ysgol !
 
 
Peryglon afiechydon
 
 
Dim desgiau, dim byrddau duon, dim toiledau !
 
 
Yr athrawon ofnadwy
 
 
Colli gwaith a cholli plant
 
 
 
 

Ewch i ddewislen Llanfyllin

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd
RDR