Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Bywyd ysgol
 
  Darllen, ysgrifennu, gweu, brodio  
 

Roedd y gwersi yn y rhan fwyaf o ysgolion Fictoraidd yn weddol reolaidd. Ond yn ffodus iawn roedd llawer o athrawon oedd yn ysgrifennu yn y Llyfrau Cofnod swyddogol yn gallu gwneud i bethau fod yn fwy diddorol nar athro arbennig yma yn Ysgol Hirnant yn 1873...

 
6-28
Gorffennaf
1873
School diary entry
 

Maer darn yma or Llyfr Cofnod yn darllen "Taught reading, writing and Arithmatic" ar gyfer pob wythnos or 6ed ir 29ain Gorffennaf 1873, gyda arithmetic wedii sillafun anghywir !
Ar wahn i ddysgu am eiriau, llythyron, a symiau roedd yna hefyd wersi ymarferol ir merched gan Feistres y Gwno. Maer enghraifft yma yn dod o Ysgol Llwydiarth yn 1893...

 
8 Mehefin
1893
School diary entry

Maer darn yma o Lyfr Cofnod yn darllen -
"The girls commenced their knitting of cuffs and strips for Inspection. They also had lessons in darning and cutting Drawing of sewing lesson out. The boys commenced drawing in books".

Ychydig iawn o gyfleoedd gwaith oedd gan ferched yn ystod cyfnod Fictoria, byddai llawer ohonynt yn dod yn weision yn nhai mawr boneddigion cyfoethog yr ardal.
Roedd gwersi gwno yn angenrheidiol ar gyfer llawer or gwaith yma, ac roedd hyn hefyd yn eu cynorthwyo i ofalu am gartrefi a theuluoedd eu hunain.

Yn l i ddewislen ysgolion Llanfyllin

..

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin