Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Bywyd ysgol
 
  Y pump na chollodd yr un wers !  
 

Fel y gallwch weld o dudalennau eraill ar y wefan yma, roedd cael plant i fynychu’r ysgol yn rheolaidd yn dipyn o broblem yn ystod cyfnod Fictoria.
Heddiw mae gwobrau yn cael eu rhoi i blant sy’n gwneud yn dda yn yr ysgol, ond roedd yn rhaid i rai ysgolion roi gwobrau am ddod i wersi ! Mae’r darn a welwch chi yma o Lyfr Cofnod wedi dod o Ysgol Llangynog yn 1897...

 
12 Chwefron
1897
School diary entry "On Monday evening the School Concert was held. The Rev.W.L.Evans, Chairman of the Board presided. Prizes were distributed to 22 boys and 20 girls who made more than 370 attendances during the last year. Extra prizes were awarded to 5 scholars who were present each time the school was opened".

Roedd nifer y plant oedd yn bresnnol, bob amser yn cael eu cyfrif ar wahân ar gyfer dosbarthiadau’r bore a phrynhawn, oherwydd roedd llawer o’r plant oedd yn byw ger yr ysgol yn mynd adref i ginio ac wedyn ddim yn dod yn ôl yn y prynhawn !
Mae darn arall o ddyddiadur Ysgol Llangynog yn 1896 yn atgof da o sut yr oedd yn rhaid i’r ysgolion cynnar wneud y tro gyda dosbarthiadau ag ychydig iawn o offer ynddynt. Mae hwn yn sôn am ymwelydd swyddogol â’r ysgol oedd yn synnu eu bod yn defnyddio darnau o lechi oedd wedi torri ar gyfer ysgrifennu arnynt...

 
6 Tachwedd
1896
School diary entry
 

Mae’r darn yma o Lyfr Cofnod yn darllen -
"He recommended that only framed slates be used and that only whole ones be used, all pieces to be discarded."...
Yn bendant nid oedd defnyddio llechi wedi torri oedd ag ymylon miniog yn syniad da i blant. Mae ysgolion wedi newid llawer ers y dyddiau hynny !

Yn ôl i ddewislen ysgolion Llanfyllin

 

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin