Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Bywyd ysgol
 
  Plant y tlodion  
 

Mae yna lawer o bethau in hatgoffa yng nghofnodion swyddogol ysgolion Fictoraidd or tlodi yr oedd llawer o deuluoedd oedd phlant oed ysgol yn ei ddioddef. Maer enghraifft a welwch chi yma wedi dod o Lyfr Cofnod Ysgol Pen-y-bont Fawr yn 1890.
Roedd 'plant y tlodion' a sonnir amdanynt yn dod o deuluoedd tlawd iawn oedd yn derbyn arian ar gyfer pethau hanfodol fel bwyd a dillad gan y Swyddog Cymorth o arian y plwyf sef Treth y Tlodion. Roeddynt hefyd yn derbyn arian ar gyfer ffioedd ysgol, ond dim ond os oedd y plant yn mynychur ysgol yn rheolaidd.

 
6 Hydref
1890
School diary entry "Sent a list of pauper children and their attendances to the relieving officer with a school fees return..."
Maer Llyfr Cofnod a welwch chi yma wedi dod or un ysgol yn 1895...  
15 Mawrth
1895
School diary entry "The attendance is getting worse and worse which makes things look very serious. Some children are ill again and others are kept at home by their parents, their clothing and books being poor"...
 

Roedd llawer o rieni angen yr arian ychwanegol yr oedd y plant hyn yn gallu ennill o waith megis pigo ffrwythau iw gwerthu ar wahanol adegaur flwyddyn yn hytrach na mynd ir ysgol.
Mae Llyfr Cofnod Ysgol Bwlchycibau ym mis Mai 1894 yn cofnodi bod "Richard Williams (aged 11) and Sarah Wynne (aged 11) both being scholars of the 3rd Standard have now been in service for three weeks".
Mae hyn yn golygu eu bod wedi gadael ysgol pan mai dim ond 11 mlwydd oed oeddynt i weithio fel gweision. Roedd gweision newydd fel arfer yn cael eu cyflogi am flwyddyn ym mis mai yn y Ffair leol.

Yn l i ddewislen ysgolion Llanfyllin.

 

Young servant girl
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin