Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Llyn Efyrnwy
 
  Llyn newydd yng Nghymru ar gyfer dwr Lerpwl  
 

Lluniwyd Llyn Efyrnwy yn ystod oes Fictoria pan wnaethant adeiladuír gronfa ddwr fawr gyntaf allan o gerrig ym Mhrydain rhwng 1881 a 1888.

Roedd angen cyflenwad newydd o ddwr ar frys i ddinas Lerpwl oedd yn tyfuín gyflym, ac roedd y dwr pur o fynyddoedd Cymru iíw gludo ar draphont iír ddinas.

Vyrnwy valley before flooding.

Collwyd Pentref Llanwddyn, a welwch chiín y llun yma, o dan y dwr pan ddaeth y gronfa, y gallwch chi ei gweld yn y cefndir, yn Űl i ddefnydd er mwyn rhwystro a chronni dwr Afon Efyrnwy. Defnyddiwch y cysylltiadau a welwch chi i gael gwybod mwy am greu Llyn Efyrnwy.

Dyffryn Efyrnwy o Lanwddyn,
yn edrych tuag at y gronfa
 
Dwr iír ddinas
 
Llanwddyn, y pentref a gollwyd
 
Adeiladu cronfa Efyrnwy
 
Twr Llyn Efyrnwy
 
Y peirianwyr medrus
 
     
 

Yn Űl i ddewislen Llanfyllin
.

.

Yn Űl i dop
Ewch i ddewislen lleoedd