Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Llyn Efyrnwy
 
  Y twr gyda phigyn  
 

Mae yna dwr urddasol gyda phigyn iddo yn codi allan or dyfroedd yn Llyn Efyrnwy ychydig o bellter or gronfa. Maen edrych yn debyg i gastell tylwyth teg, ac mae wedii gysylltu ir glannau gyda phont fwaog.
Dymar 'twr hidlo', a dyma lle y maer dwr yn gadael y llyn ar ddechraur daith ar hyd y draphont ar bibell ar y ffordd i Lerpwl, tua 70 milltir i ffwrdd. Rhoddir yr enw hidlo arno oherwydd dyma y maer dwr yn mynd trwyddo gyntaf a hynny trwy ridyll metel er mwyn hidlo unrhyw ddeunydd allan or dwr. Maer twr yn sefyll mewn dwr syn fwy na 15m (50tr) o ddyfnder ac mae fwy na 48m (160tr) o uchder, felly mae cryn dipyn or adeilad wedii guddio o dan y dwr. Gallwch weld gwaelod y twr yn y llun sydd yma.

Mae mwy am adeiladu cronfeydd yn ystod oes Fictoria ar y tudalennau ar gronfeydd
Cwm Elan.

Twr Efyrnwy
yn 1890

Gallwch weld
bwur gronfa
yn y pellter

The Vyrnwy tower.
Building the tower.
Gwaelod y twr yn cael ei adeiladu

Maer engrafiad Fictoraidd sydd ar dde yn dangos y fynedfa i dwnnel Hirnant. Mae hwn yn mynd dwr o Lyn Efyrnwy ir draphont sydd yn 70 milltir o hyd i Lerpwl. Maer gweithiwr syn sefyll tu fewn yn rhoi syniad da iawn i ni o faint y twnnel.
Mae yna fwy ynglyn sut y mae traphontydd yn cael eu hadeiladu a sut y maent yn gweithio ar y tudalennau ar gronfeydd cwm Elan, a adeiladwyd ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach na chronfa Efyrnwy.

Tunnel entrance
 

Yn l i ddewislen Llyn Efyrnwy
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin