Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Llyn Efyrnwy
 
  Pobl oes Fictoria yn gwneud eu marc  
 

Mae mwy o luniau or gwaith adeiladu a wnaed gan beirianwyr oes Fictoria yn nyffryn Efyrnwy yn yr 1880au ar y dudalen yma.
Maer ffotograff a welwch chi yma a dynnwyd yn 1948 yn dangos Llyn Efyrnwy o gyfeiriad is nar gronfa. Gallwch weld y ddau dwr isel syn dal yr offer falf syn rheoli llif y dwr syn cael ei gadw i mewn ir afon sydd is i lawr nar gronfa.
Gallwch weld twr Efyrnwy, neur Twr hidlo, ger glan llaw dder llyn, a gallwch hefyd weld y bont syn cysylltu. Maer olygfa hon hefyd yn dangos pam y dewiswyd y dyffryn yma gan beirianwyr, oherwydd roedd ochrau serth y dyffryn yn ddelfrydol i ddal dwr.

 
Llyn Efrnwy
tua 1948
Lake Vyrnwy New Llanwddyn church
 

Fel rhan or gwaith oedd iw wneud yn y dyffryn roedd hefyd rhaid adeiladu pentref newydd ar gyfer y bobl wnaeth golli ei hen gymuned o dan ddwr y llyn newydd. Gallwch weld Eglwys newydd Llanwddyn sef Saint Wddyn yma ar y dde.

 
 

Maer engrafiad ar y dde yn dangos y ffordd ar ben y gronfa ychydig wedi ir gwaith ar y strwythur gael ei orffen yn 1889. Mae hefyd yn dangos yn glir iawn y tyrrau falf y gallwch eu gweld yn y ffotograff sydd yma, a gwaith maen hardd gan seiri maen medrus oes Fictoria.
Yn ogystal r ffordd ar ben y gronfa, adeiladwyd ffordd 12 milltir o hyd o amgylch y llyn.

Road across the dam
 

Roedd peirianwyr oes Fictoria yn fedrus iawn yn y gwaith o adeiladu ffyrdd, camlesi, rheilffyrdd, a phob math o adeiladau. Maer cronfeydd ar traphontydd rhyfeddol ym Mhowys yn Llyn Efyrnwy ac yng Nghwm Elan yn deyrnged barhaol iw gwaith peirianneg rhyfeddol.

Yn l i ddewislen Llyn Efyrnwy
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin