Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Llyn Efyrnwy
 
  Adeiladwyr y cronfeydd yn ystod oes Fictoria  
 

Maer llun a welwch chi yma yn dangos wal y gronfa yn nyffryn Efyrnwy pan oedd y gwaith adeiladu ar fin dod i ben. Am y tro cyntaf roedd blociau mawr o gerrig yn cael eu defnyddio ym Mhrydain i adeiladu cronfa or maint yma. Gallwch chi weld pa mor fawr oedd y gronfa or ffigyrau bychain o bobl yn y llun. Maer rhes o fwu ar ben y gronfa yn cael eu gorffen yn y fan yma, ac mae sawl craen enfawr oedd yn cael eu gyrru gan stm yn cael eu defnyddio i ostwng y blociau iw lle.
Pan for llyn yn llawn mae yna agoriadau ar ben y gronfa i adael dwr i arllwys dros y top a rhedeg fel rhaeadr i lawr dros yr ochr.

Mae mwy am adeiladu cronfeydd yn ystod oes Fictoria ar y tudalennau ar gronfeydd
Cwm Elan
Adeiladu
y cronfa
Vyrnwy
1888
Dam under construction,1888
 

Maer gronfa yn 26m uchel (84tr) o welyr llyn ir sil ar gyfer dwr syn gorlifo, ond mae fwy neu lai ddwywaith gymaint os Compensation tunnely mesurir or sylfeini sydd wediu claddu i ben y strwythur. Maer gronfa yn 357m o hyd (1172tr), ac maer sylfaen yn 36.5m o drwch (120tr).
Yn yr agoriadau sydd wediu torri i mewn fel stepiau ar waelod y wal yn y llun mawr mae yna dwnelau y gellir eu rheoli i ganiatu cludo digon o ddwr i lawr yr afon fel ei fod yn llifo fel arfer. Maer beirianneg ar gyfer gweithior falfiau wediu lleoli tu fewn ir ddau dwr o garreg ar ben wal y gronfa uwchben y ddau dwnnel. Yr enw a roddir ar y cyflenwad o ddwr yw dwr 'compensation'. Gallwch chi weld un or allanfeydd dwr ar waelod y llun.

Yn l i ddewislen Llyn Efyrnwy
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin