Llanwrtyd yn oes Fictoria
  Llanwrtyd ar Cylch  
 

Dim ond ffermydd bach anghysbell, bugeiliaid a phorthmyn oedd yn byw yn yr ardal fynyddig yma ar ddechrau cyfnod Fictoria. Roedd yn rhaid ir bobl leol weithion galed iawn ac am oriau hir iawn er mwyn ceisio ennill bywoliaeth or tir.

Daeth Addysg chyfleoedd newydd i blant, ond hefyd daeth sialensau newydd ir iaith Gymraeg yng nghefn gwlad Sir Frycheiniog

Daeth gwelliannau mewn trafnidiaeth gwell cysylltiadau gydar
byd oedd yn newid y tu hwnt ir dyffryn, gan ddod chyfleoedd
newydd o ran masnach a theithio.

Defnyddiwch y cysylltiadau a welwch chi nesaf er mwyn cael
gweld mwy am y newidiadau yma.

 

 

Fe fyddem yn gwerthfawrogi cael adborth gan athrawon, plant ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect.

Os oes gennych unrhyw sylwadau ynglyn 'r safle anfonwch ebost at Gavin Hooson:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.

 

 
 
 
 
 
 
Yn l i dop
Ewch ir ddewislen lleoedd