Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Bywyd ysgol
 
  Dyddiau cynnar yr ysgolion lleol  
 

Maer tudalennau yma yn helpu dangos bywyd yn yr ysgol yn ystod blynyddoedd hwyr teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

 
 

Maen nhwn defnyddio nodiadau o Lyfrau Log Ysgolion neu ddyddiaduron ysgolion lleol. Yn aml maen nhwn rhoi llawer o wybodaeth inni am fywyd yn y cartref yn yr oes yna, yn ogystal ag arferion yn yr ysgol ei hunan.

Doedd y rhan fwyaf o blant ddim yn mynd ir ysgol ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Byddai perchnogion tir cyfoethog yn trefnu dysgu eu plant adref, a byddai rhai masnachwyr yn anfon eu plant i ysgol breifat.

Victorian children
 

Roedd plant y bobl dlawd yn gorfod dechrau gweithio unwaith roedden nhwn ddigon hen i ennill arian ir teulu, a byddent yn colli gwersi er mwyn helpu gyda gwaith ar y fferm neu waith arall iw rhieni.
Erbyn diwedd cyfnod Fictoria roedd ysgolion ar gael am ddim i bob plentyn, ac roedd yn rhaid i bob plentyn fynd ir ysgol.

 
 
Yr Arolygwr Ysgolion
 
 
Gwyliaur Cynhaeaf
 
 
Cip ar yr ysgol
 
 
Gwres ? Dim ond mis Tachwedd yw hi
 
 
Y Ffair Hurio
 
 
Ofn afiechyd yn yr ysgol
 
 
Glowyr a lanterni hudol
 
 
 
 


.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd