Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Bywyd ysgol
 
  Mynd ir dref i chwilio am waith...  
 

Maer nodiadau yma yn y Llyfrau Log yn dangos mor bwysig oedd y Ffair Hurio i gymunedau mewn ardaloedd gwledig. Roedd y ffeiriau yn cael eu cynnal yn y rhan fwyaf o drefi ddwywaith y flwyddyn ym mis Mai ac yn Nhachwedd. Roedd y ffeiriau yn cael eu cynnal yn sgwr y farchnad fel arfer, ac roedden nhwn debyg i farchnad dda byw, ond y gwahaniaeth mawr oedd mai gwaith ac nid anifeiliaid oedd ar werth !
Byddai pobl oedd yn chwilio am waith, gan gynnwys pobl ifanc oedd newydd adael yr ysgol, yn cyfarfod chyflogwyr lleol, gan gynnwys ffermwyr ac asiantau ir stadau mawr oedd yn perthyn i foneddigion yr ardal.
Roedd yn rhaid i unrhyw un oedd wedii hurio fel gwas oedd yn byw i fewn am hyd at flwyddyn am swm o arian, aros yn y gwaith am y cyfnod hwnnw.
Roedd llawer o weithwyr yn methu dianc cyflogwyr drwg ac amodau gwaith ofnadwy nes diwedd eu cytundeb !

Hiring Fair
9 Mai
1884
School diary entry
14 Tachwedd
1890
School diary entry
9 Tachwedd
1894
School diary entry
 

Maer tri nodyn yma o ddyddiadur Ysgol Garth i gyd o flynyddoedd gwahanol -
9 Mai 1884 - "Attendance very low, owing to the hiring fairs held in the surrounding towns"...
14 Tachwedd 1890 - "Attendance not so good, owing to the Hiring Fair on Wednesday at Garth, and consequent change of servants".
9 Tachwedd 1894 - "Monday next is the Garth Hiring Fair. School will be closed".
Byddain ffeiriau hurio yn denu nifer fawr o bobl ir trefi yn ystod cyfnod Fictoria, ond daeth y modd yma o gael hyd i waith yn llai pwysig ar l blynyddoedd cynnar y 1900au.

Yn l i ddewislen ysgolion Llanwrtyd
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd