Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Bywyd ysgol
 
  Tywydd yn braf, yr d yn barod, yr ysgol yn wag  

Roedd cymaint o blant yn absennol or ysgol yn ystod y cynhaeaf bob blwyddyn , rhoddwyd yr enw Gwyliaur Cynhaeaf School diary entry am wyliaur haf am nifer o flynyddoedd.
Gan fod y cynhaeaf yn dibynnu ar y tywydd, felly hefyd gwyliaur ysgol. Maer nodyn yma o ddyddiadur Ysgol Garth yn 1893...

Boys haymaking
18 Awst
1893
School diary entry "The weather is splendid and the corn ripe, so children are in the harvest field"...
  Dyma ddarn o Lyfr Log yr un ysgol ym Medi 1894 - "Poor attendance, but corn is now gathered and it should improve at once".
Ceir mwy o atgofion am y cyswllt agos rhwng y tymhorau ar nifer o blant oedd yn dod ir ysgol isod. Maer rhain hefyd yn dod o Lyfr Log Ysgol Garth...
 
26 Mehefin
1885
School diary entry
28 Hydref
1892
School diary entry
 

Maer ddau ddarn yma o Lyfr Log yn dweud...
26 Mehefin 1885
- "Attendance greatly reduced owing chiefly to this being the sheep-shearing season"...
28 Hydref 1892 - "Attendance once more raised, potato digging being over for another year".

Doedd yr athrawon ddim yn hapus iawn i weld y plant yn colli gymaint o ysgol mor rheolaidd, ond roedd help ychwanegol y plant hn ar y fferm yn bwysig iawn pan roedd ennill bywoliaeth or tir mor galed.

Yn l i ddewislen ysgolion Llanwrtyd


.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd