Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Bywyd ysgol
 
  Dim gwersi diolch. Dwi jyst yn edrych...  
 

O edrych ar y cofnodion swyddogol heddiw, mae agwedd hamddenol plant a rhieni tuag at fynd ir ysgol yn oes Fictoria yn anhygoel. Mae esiampl dda iawn or agwedd yma yn nyddiadur Ysgol Garth yn 1877...

 
10 Awst
1877
School diary entry
 

Maer nodyn yn y Llyfr Log yn darllen fel hyn
10 Awst - "Admitted one boy this week. Attendance slightly better than last week. Removed one boy's name (Thomas Jones) from register - he only attended one day, being curious as to the interior of a Schoolroom".
Mae llawer (a llawer a llawer iawn...) o resymau (neu esgusion) am absenoldeb plant or ysgol yn y Llyfrau Log. Mae hwn hefyd yn dod o Ysgol Garth...

 
20 Rhagfyr
1889
School diary entry
 

Maer nodyn nesaf or flwyddyn 1889...
20 Rhagfyr
- "Attendance reduced - Xmas poultry markets held at Builth no doubt the cause, children help in plucking geese"...
Roedd hwn yn achos anghyffredin am absenoldeb, ond roedd llawer o waith tymhorol oedd yn mynd r plant or ysgol. Yn aml iawn byddai rhieni yn annog eu plant i wneud y gwaith achos eu bod yn mynd i gael eu talu ychydig o geiniogau byddain gwneud gwahaniaeth i incwm teuluoedd tlawd iawn. Mae mwy o esiamplau ar y dudalen nesaf...

Rydyn ni'n brysur iawn yn nhref...


.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd