Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Bywyd ysgol
 
  Dychryn brain a lladd moch...  
 

Roedd ysgolion gwledig yn oes Fictoria wedi hen arfer ag effaith y cynhaeaf a chneifio ar absenoldeb plant bob blwyddyn.
Ond roedd llawer o bethau eraill iw gwneud ar y fferm oedd yn cadw plant i ffwrdd ar adegau gwahanol.
Maer esiamplau yma i gyd wedi dod o Lyfrau Log o flynyddoedd amrywiol sydd yn cwyno am ffigurau absenoldeb. Maen nhwn nodweddiadol or rhan fwyaf o ysgolion gwledig, ond maer rhai hyn i gyd o Ysgol Garth...

 
Ysgol Garth
1895-97
"minding cows" entry
"fern-cutting" entry
"raising potatoes" entry
"scaring crows" entry
"pulling turnips" entry
"mowing thistles" entry
"hauling manure" entry
"pig killing" entry
 

Maer esiamplau yma i gyd or cyfnod 1895 1897, a gyda nhw mae sylwadaur athro tebyg i hyn "among the reasons given me for absence".
Dyma rai or esgusion
"minding cows", "fern cutting", "raising potatoes", "scaring crows", "pulling turnips", "mowing thistles", "hauling out manure", and "pig-killing".
Roedd y rhan fwyaf or tasgau hyn yn bwysig iawn i ffermwyr lleol ar adeg pan nad oedd peiriannau i arbed gwaith ar gael. Maer hen engrafiad ar y dde yn dangos bachgen yn defnyddio ratl swnllyd i gadwr adar draw or d syn aeddfedu yn y caeau yn y cefndir. Roedd llawer o deuluoedd yn y wlad yn cadw mochyn, ar drefn arferol oedd lladd y mochyn tua mis Rhagfyr. Byddai hwn yn ddigwyddiad mawr ir teulu cyfan, a doedd y plant ddim eisiau collir profiad ! Roedd y cig mochyn hefyd yn golygu gwell bwyd am dipyn !

Yn l i ddewislen ysgolion Llanwrtyd

.

Boy scaring crows.
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd