Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Bywyd ysgol
 
  Dim gwres ym mis Tachwedd  
Drawing by
Davena Hooson
Busnes caled oedd mynd ir ysgol yn y gaeaf yn oes Fictoria. Roedd yn rhaid i nifer o blant o ardaloedd gwledig gerdded milltiroedd ir ysgol beth bynnag for tywydd, ac yn aml roedd yn rhaid iddynt gerdded ar hyd llwybrau anwastad ar draws y mynyddoedd. Ac ar l cyrraedd yr ysgol yn aml iawn, byddai mor oer tu fewn ag yr oedd tu allan ! Maer darn yma o ddyddiadur Ysgol Llangamarch yn 1895... Walking through snow.
1 Tachwedd
1895
School diary entry
 

Maer nodyn or Llyfr Log yn dweud
1 Tachwedd - "The weather continues to be bitterly cold and the fact that there is no fire in the school makes it impossible to expect a good attendance. Coal should have been provided for the school early in October and a fire should be lit every morning since the beginning of last month..."
Roedd llawer o rieni yn cadw plant bach adref am eu bod yn ofni y byddent yn dal clefyd ar l gwlychu ar eu ffordd ir ysgol a gorfod aros yn oer ac yn wlyb trwyr dydd
.
Yn l dyddiadur Ysgol Garth yn 1881 "Could not use copy books the first two days, the ink being frozen".
Hefyd, ysgrifennodd yr athro - "The Board should supply a stove for warming the room, as I could not keep the children properly warm and complaints have been made". Nid ywn syndod mewn gwirionedd !
Mae mwy am broblemau tywydd oer yn yr ysgolion lleol ar y dudalen nesaf...

Mae'n rhy oer yn gafael y nodwydd, miss...
.
.

Cold child at school.
Heddiw roedden nin dysgu am fywyd yr Esgimo.
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd