Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Gweithio ar yr ucheldiroedd yn Sir Frycheiniog  
 

Ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria, roedd y rhan fwyaf o bobl yn yr ardal yma yn gweithio ar y tir mewn rhyw ffordd neui gilydd. Roeddynt yn ffermwyr, gweithwyr fferm, gweision fferm, bugeiliaid a gwehyddion.
There Roedd melinau gwln yn derbyn eu pwer o ddwr er mwyn cynhyrchu brethyn o gnydau defaid, a nifer fach o byllau mewn llefydd anhysbys oedd yn cloddio plwm a mwnau or mynyddoedd. Pan ddaeth y rheilffordd, datblygodd trefi Llanwrtyd a Llangamarch fel trefi ffynhonnau oedd yn creu gwaith ir bobl leol.

Dewiswch or dewislen isod i weld rhai or ffyrdd roedd pobl leol yn oes Fictoria yn ennill bywoliaeth.

 
 
Melinau gwln
yn newid cnydau lleol yn frethyn
 
 
Cloddio
yn cloddio mewn llefydd anhysbys
 
 
Cyfeirlyfr Kelly 1895
Tudalennau Melyn oes Fictoria
yn rhoi manylion am grefftau lleol
1. Masnachwyr A - G
2.
Masnachwyr H - M
3.
Masnachwyr N - P
4. Masnachwyr R - W
 
 
 
 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd