Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Ennill bywoliaeth
 
  3. Masnachwyr: N - P  
Cofiwch!
Y cyfenw sy'n dod gyntaf

extract from Kelly's DirectoryYma eto gwelwch fod llawer o bobl leol wedi addasu er mwyn cyfarfod ag anghenion wrth ir dref dyfu gyda llwyddiant y ffynnon, trwy osod ystafelloedd i ymwelwyr. Sylwch hefyd bod yna fferyllydd yn y dref erbyn hyn - Mr Rhys Caradoc Prytherch. Erbyn 1895 roedd gwybodaeth am feddyginiaeth wedi gwella llawer, ac roedd y meddyginiaethau oedd ar gael yn y fferyllydd yn fwy effeithiol, ac roedd mwy o bobl yn gallu fforddio eu prynu. Roedd llawer o bobl dlawd beth bynnag dal yn methu u fforddio, ac roedd meddyginiaethau llysiau pr dal yn boblogaidd. .

 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth Llanwrtyd

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd