Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Ennill bywoliaeth
 
  1. Masnachwyr: A - G  
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau syn gyntaf

Maer nodiadau yma o 1895 yn cynnwys yr holl fusnesau byddech yn disgwyl gweld yn yr ardal. Maen cynnwys ffermwyr, gof a melinwyr fyddain bodoli mewn unrhyw ardal wledig.
Ond sylwch faint o bobl oedd yn ennill bywoliaeth trwy rentu ystafelloedd i ymwelwyr oedd yn dod ir ardal i brofir dyfroedd or ffynhonnau.

Maen rhaid bod Thomas Corbett Davies wedi bod yn ddyn prysur iawn! Ar wahn i rentu ystafelloedd, roedd hefyd yn gigydd, cofrestrydd ac yn casglu trethi!

 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth Llanwrtyd

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd