Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer yr ardal  
 

Roedd y nifer o bobl oedd yn byw yn y rhan orllewinol yma o Sir Frycheiniog, ar y tir uchel, yn newid yn ystod oes Fictoria wrth iddynt chwilio am waith. Roedd gwybodaeth am y boblogaeth leol yn cael ei chofnodi mewn cyfrifiad oedd yn digwydd bob deng mlynedd.
Roedd dynion yn gwneud y gwaith o deithio o gwmpas yr ardal, ac yn cofnodi pwy oedd yn byw ym mha dy au gwaith nhw. Roedd y cofnodion hyn yn cynnwys graffau cyfrifiad.
Roedd Prydain wedii rhannu mewn plwyfi (gweler y map) ac maer ffigurau yn cofnodi faint o bobl oedd yn byw ym mhob plwyf. Dewiswch or rhestr isod i weld graffaur boblogaeth yn y plwyfydd lleol yn oes Fictoria.

 
Llanwrtyd
Treflys
 
 
Penbuallt
Llanddulas
 
 
Llanllywenfel
Gwarafog
 
 
Llanddewi Abergwesyn
Llanfihangel Abergwesyn
 
 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd