Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffiguraur Cyfrifiad i Blwyf Llanwrtyd  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 638 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 553
In tYn y flwyd 1861 - 607
Yn y flwyddyn 1871 - 736
Yn y flwyddyn 1881 - 848
Yn y flwyddyn 1891 - 812
Yn y flwyddyn 1901 - 854
 
 

Cofiwch fod y ffigurau hyn yn cynnwys plwyf Llanwrtyd i gyd. Roedd adroddiad y llywodraeth ar gyfrifiad 1841 yn rhoi poblogaeth o 27 ym mhentref bach "Pontrhydyfere". Y pentref bach yw hwn wrth bont Irfon.

Cymharwch y graff yma gyda rhai o blwyfi eraill yn yr ardal.
Ydyr duedd gyffredinol yr un peth?
Os ydyr duedd yn wahanol, ym mha ffordd maen wahanol?
Beth oedd yn digwydd yn yr ardal yn yr 1860au ar 1870au oedd yn achosi ir boblogaeth codi efallai?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Llanwrtyd..

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd