Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd a’r Cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau’r Cyfrifiad i Blwyf Llanddulas  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 141 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 131
In tYn y flwyd 1861 - 124
Yn y flwyddyn 1871 - 108
Yn y flwyddyn 1881 - 94
Yn y flwyddyn 1891 - 91
Yn y flwyddyn 1901 - 88
 
 

Enw arall ar blwyf Llanddulas weithiau oedd Tirabad ar ddechrau cyfnod Fictoria. Roedd hyn yn mynd yn ôl i ddyddiau canoloesol pan roedd yn ardal o stadau oedd yn perthyn i abaty Ystrad Fflur yn bennaf. Roedd y plwyf hefyd yn cynnwys ardaloedd mawr o ucheldir gwyntog Mynydd Epynt, fel Penbuallt.

Cymharwch y graff yma gyda rhai o blwyfi eraill yn yr ardal.
Ydy’r duedd gyffredinol yr un peth?
Os ydy’r duedd yn wahanol, ym mha ffordd mae’n wahanol?

 
 

Yn ôl i ddewislen poblogaeth Llanwrtyd..

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd