Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd a’r Cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau’r Cyfrifiad i Blwyf Gwarafog  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 72 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 53
In tYn y flwyd 1861 - 62
Yn y flwyddyn 1871 - 38
Yn y flwyddyn 1881 - 40
Yn y flwyddyn 1891 - 47
Yn y flwyddyn 1901 - 40
 
 

Yn gynnar yng nghyfnod Fictoria roedd Gwarafog yn rhan o blwyf Llanlleonfel. Rydym wedi cofnodi’r ffigurau ar wahân fel eich bod yn gallu eu cymharu’n haws. Plwyf bach o iseldir oedd Gwarafog yng Nghwm Irfon a bys hir o dir mynyddig ar Fynydd Epynt yn y de.

Cymharwch y graff yma gyda rhai o blwyfi eraill yn yr ardal.
Ydy’r duedd gyffredinol yr un peth?
Os ydy’r duedd yn wahanol, ym mha ffordd mae’n wahanol?

 
 

Yn ôl i ddewislen poblogaeth Llanwrtyd..

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd