Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd a’r Cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau’r Cyfrifiad i Blwyf Treflys  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 494 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 496
In tYn y flwyd 1861 - 474
Yn y flwyddyn 1871 - 487
Yn y flwyddyn 1881 - 518
Yn y flwyddyn 1891 - 481
Yn y flwyddyn 1901 - 431
 
 

Ym mlynyddoedd cynnar cyfnod Fictoria roedd Treflys yn rhan o hen blwyf Llangamarch, ac felly hefyd Penbuallt. Rydym ni wedi cofnodi’r ffigurau ar wahân fel eich bod yn gallu eu cymharu’n haws. Ardal o ucheldir yw Treflys sydd yn cynnwys rhan ogleddol pentref bach Llangamarch.

Cymharwch y graff yma gyda rhai o blwyfi eraill yn yr ardal.
Ydy’r duedd gyffredinol yr un peth?
Os ydy’r duedd yn wahanol, ym mha ffordd mae’n wahanol?
Beth oedd yn digwydd yn yr ardal yn yr 1870au a’r 1880au oedd yn achosi i’r boblogaeth codi efallai?

 
 

Yn ôl i ddewislen poblogaeth Llanwrtyd..

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd