Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd a’r Cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau’r Cyfrifiad i Blwyf Llanddewi Abergwesyn  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 143 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 103
In tYn y flwyd 1861 - 111
Yn y flwyddyn 1871 - 110
Yn y flwyddyn 1881 - 81
Yn y flwyddyn 1891 - 83
Yn y flwyddyn 1901 - 69
 
 

Ardal fawr fynyddig ac anhysbys yw plwyf Llanddewi Abergwesyn sydd ar ffin Sir Ceredigion. Er bod y ffigurau yn dangos faint o bobl oedd yn byw yma, roedd mwy o bobl yn byw ar y ffermydd gwasgaredig nag sydd yn byw yno heddiw.

Cymharwch y graff yma gyda rhai o blwyfi eraill yn yr ardal.
Ydy’r duedd gyffredinol yr un peth?
Os ydy’r duedd yn wahanol, ym mha ffordd mae’n wahanol?

 
 

Yn ôl i ddewislen poblogaeth Llanwrtyd..

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd