Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd a’r Cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau’r Cyfrifiad i Blwyf Penbuallt  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 568 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 542
In tYn y flwyd 1861 - 604
Yn y flwyddyn 1871 - 589
Yn y flwyddyn 1881 - 538
Yn y flwyddyn 1891 - 475
Yn y flwyddyn 1901 - 433
 
 

Ym mlynyddoedd cynnar cyfnod Fictoria roedd Penbuallt yn rhan o hen blwyf Llangamarch, ac felly hefyd Treflys. Rydym ni wedi cofnodi’r ffigurau ar wahân fel eich bod yn gallu eu cymharu’n haws. Ardal fawr ucheldirol yw Treflys sydd yn cynnwys rhan deheuol pentref bach Llangamarch a chyrion gogleddol Mynydd Epynt.

Cymharwch y graff yma gyda rhai o blwyfi eraill yn yr ardal.
Ydy’r duedd gyffredinol yr un peth?
Os ydy’r duedd yn wahanol, ym mha ffordd mae’n wahanol?

 
 

Yn ôl i ddewislen poblogaeth Llanwrtyd..

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd