Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Kelly, 1895  
 

Roedd cyfeirlyfrau masnach fel hyn ychydig yn debyg i Yellow Pages heddiw (ond heb y rhifau ffn !).
Roeddynt yn rhestrur holl berchnogion eiddo a masnachwyr pwysig yn yr ardal ac yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau lleol megis y rheilffordd ar post.

Dewiswch or cysylltiadau isod i weld pwy oedd yn gwneud beth yn ardal Talgarth yn hwyr yng nghyfnod Fictoria -

 
 

Manylion Llanfilo
Manylion Llangasty
Manylion Langors
Manylion Bronllys
Manylion Talgarth: (1) y bonedd
Manylion Talgarth: (2) masnachwyr A - G
Manylion Talgarth: (3) masnachwyr H to M
Manylion Talgarth: (4) masnachwyr M to P
Manylion Talgarth: (5) masnachwyr P to W
Manylion Talgarth: (6) masnachwyr W ir diwedd

 
 

Ewch i ddewislen Talgarth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd