Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Kelly, 1895 : Talgarth - 4  
 

Ymysg y manylion eraill ar gyfer Talgarth gallwn weld rhai syn gwerthu dillad, rhai syn gwnio dillad, groseriaid a chigyddion. Roedd rhai fel John Parry angen mwy nag un rl i ennill bywoliaeth. Roedd yn fferyllydd ac yn groser.

Doedd cyhoeddwyr y cyfeirlyfr ddim wedi arfer ag enwau Cymraeg, felly mae nifer o sillafiadau anarferol ar adegau! Ydych chin gallu adnabod rhai ohonynt ?
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf
extract from Kelly's directory
 

Mwy a fanylion am Dalgarth ar y dudalen nesaf...

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth