Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Kelly, 1895 : Talgarth - 5  
 

Yn y manylion yma gallwn weld mwy or crefftwyr oedd yn darparur nwyddau ar gwasanaethau pwysig oedd yn cynnal Talgarth yn ystod oes Fictoria.
Ymysg y rhain oedd William Price or Stryd Fawr, roedd ef yn wneuthurwr olwynion ac yn groser ! Maen rhaid ei fod yn ddyn prysur iawn gan mair gwneurthurwr olwynion oedd yn gwneud yr olwynion pren ar gyfer yr holl geirt, wagenni a cherbydau oedd yn cael eu tynnu gan geffylau oedd iw gweld ym mhob man yn ystod oes Fictoria.

Doedd cyhoeddwyr y cyfeirlyfr ddim wedi arfer ag enwau Cymraeg, felly mae nifer o sillafiadau anarferol ar adegau! Ydych chin gallu adnabod rhai ohonynt ?
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf
 

Dyn prysur arall oedd William Weale oedd hefyd yn dal sawl swydd ar yr un pryd !

Mwy a fanylion am Dalgarth ar y dudalen nesaf...

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth