Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Kelly, 1895 : Talgarth - 6  
 

Dymar darn olaf ar gyfer cymuned Talgarth.
Yn ogystal r tafarndai a gwestai yn Nhalgarth gallwn weld math newydd o lety yn cael ei gynnig.
Mae gan Mrs Williams o West View a Mrs Williams o Neuaddfelen ystafelloedd ar gyfer ymwelwyr. Roedd teithio ar y rheilffordd i gael gwyliau yn nghanol golygfeydd y Mynydd Du yn cynyddu mewn poblogrwydd.

Doedd cyhoeddwyr y cyfeirlyfr ddim wedi arfer ag enwau Cymraeg, felly mae nifer o sillafiadau anarferol ar adegau! Ydych chin gallu adnabod rhai ohonynt ?
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf

Gallwn hefyd weld dau or cryddion oedd mor brysur yng nghefn gwlad oes Fictoria.

Roedd y rhan fwyaf o bobl yn cael eu hesgidiau cerdded ac esgidiau eraill oddi wrth gryddion lleol megis Moses a William Williams.

 
 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth