Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Kelly, 1895 : Talgarth - 2  
 

Dyma ragor o fanylion ar gyfer Talgarth. Maent yn cynnwys pobl leol sy地 gwneud amrywiaeth o waith.
Gallwn weld Abel Hughes yn y darn cyntaf sef gofalwr [kpr.] Ystafelloedd Ymgynnull. Fe fyddai地 gyfrifol am eu glanhau ond hefyd am ddod 竰r glo i mewn i gynnau池 tannau. Gwaith pwysig iawn yn ystod cyfnod Fictoria !

Doedd cyhoeddwyr y cyfeirlyfr ddim wedi arfer ag enwau Cymraeg, felly mae nifer o sillafiadau anarferol ar adegau! Ydych chi地 gallu adnabod rhai ohonynt ?
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
sy地 gyntaf
 
 

Roedd cludwr yn ddyn a fyddai地 mynd nwyddau o le i le yn ei gert am d稷 yn ystod oes Fictoria.
Yn 1895 byddai Joseph Davies o 薦nig Row wedi treulio llawer o段 amser yn casglu ac yn dosbarthu nwyddau yn yr orsaf. Heddiw mae cludwyr yn defnyddio lorau i deithio pellteroedd maith ar hyd traffyrdd.

Mwy a fanylion am Dalgarth ar y dudalen nesaf...

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth