Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Kelly, 1895 : Talgarth - 1  
 

Dyma fanylion ar gyfer Talgarth. Erbyn 1895 roedd hon yn dref wledig lewyrchus gyda gorsaf reilffordd, neuadd farchnad a gorsaf yr heddlu.
Roedd cysylltiadau gydar byd wedi gwella ers ir Frenhines Fictoria ddod ir orsedd ac roedd addysg ar gael i bawb. Ar dudalen hon ar rhai ar l hon gallwch weld pwy oedd yn gwneud beth yn y dref i ennill bywoliaeth.

Doedd cyhoeddwyr y cyfeirlyfr ddim wedi arfer ag enwau Cymraeg, felly mae nifer o sillafiadau anarferol ar adegau! Ydych chin gallu adnabod rhai ohonynt ?
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf
entry for Talgarth

Gallwch weld rhestr or bobl nad oedd yn gorfod gweithio am fywoliaeth neu oedd safle oedd yn rhoi "uwchlawr" bobl gyffredin.

Ar wahn ir tirfeddianwyr maer clerigwyr lleol. Maer rhain yn cynnwys y ficer lleol a gweinidogion y capeli lleol. Sylwch hefyd y tiwtoriaid yng Ngholeg Trefeca.

 

clergyman
Clerigwyr Fictoraidd
 

Mwy a fanylion am Dalgarth ar y dudalen nesaf...

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth