Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Kelly, 1895 : Llangors  
 

Dyma fanylion cymuned Llangors. Ar ben y rhestr y maer clerigwyr ar bonedd (pobl ag incwm annibynnol nad oedd yn gorfod gweithio i ennill bywoliaeth).
Ar l hynny, mae ffermwyr a dynion a menywod chrefft yn y gymuned.

Doedd cyhoeddwyr y cyfeirlyfr ddim wedi arfer ag enwau Cymraeg, felly mae nifer o sillafiadau anarferol ar adegau! Ydych chin gallu adnabod rhai ohonynt ?
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf
entry from trade directory

Sylwch yma, y mae arwyddion yma or diwydiant twristiaeth oedd yn tyfu.

Mae gan Robert Jones a Thomas Jones ystafelloedd iw gosod i ymwelwyr.

Roedd agor y rheilffordd wedi gwneud teithio o drefi a dinasoedd ir ardal hardd hon yn Sir Frycheiniog gymaint yn haws i bobl.

 
 

Mae mwy o fanylion Llangors ar y dudalen nesaf...

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth