Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Kelly, 1895 : Llangors  
 

Dyma ragor o fanylion ar gyfer cymuned Llangors. Maent yn dod or adran "commercial" ac maent yn dangos yr hyn yr oedd pobl yn ei wneud i ennill bywoliaeth yn Llangors yn 1895.
Unwaith eto rydym yn gweld pobl leol yn rhentu llety a chychod i dwristiaid.

Doedd cyhoeddwyr y cyfeirlyfr ddim wedi arfer ag enwau Cymraeg, felly mae nifer o sillafiadau anarferol ar adegau! Ydych chin gallu adnabod rhai ohonynt ?
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf

Weithiau maer ffordd y maer geiriau wediu gwneud yn fyrrach er mwyn iddynt ffitio ar y dudalen yn drysu rhywun.
Roedd James [Jas] Williams er enghraifft yn saer maen cofebau. Roedd yn ennill ei fywoliaeth yn cerfio cerrig beddau ac addurniadau ar gyfer y tai crand ac eglwysi.

 
 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth