Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Kelly, 1895 : Bronllys  
 

Dyma fanylion cymuned Bronllys. Gallwch weld mai clerigwyr ar bonedd (pobl oedd ag incwm annibynnol nad oedd yn gorfod gweithio i ennill bywoliaeth).
Ar l hyn roedd y ffermwyr a dynion a merched oedd chrefft yn y gymuned.

Doedd cyhoeddwyr y cyfeirlyfr ddim wedi arfer ag enwau Cymraeg, felly mae nifer o sillafiadau anarferol ar adegau! Ydych chin gallu adnabod rhai ohonynt ?
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf
entry from kelly's Directory Y tirfeddianwyr ar clerigwyr oedd y trigolion preifat yma.
Sylwch fod yna ddau weinidog or capeli lleol yn ogsytal r ficer lleol.
 
 

Yma gallwn weld y bobl leol wrth eu gwaith yn y gymuned. Sylwch unwaith eto y byddai rhai pobl yn dilyn mwy nag un grefft i ennill bywoliaeth mewn ardal mor wledig.

Maen rhaid fod Morgan Watkins yn ddyn prysur.
A allwch chi weld yr hyn oedd yn ei wneud er mwyn dod dau ben llinyn ynghyd ?

 

entry from Kelly's directory  
 

Roedd yna hefyd Ysgol Genedlaethol ym Mronllys a adeiladwyd yn 1878. Roedd lle ynddi ar gyfer 72 o blant ac ar adeg y Cyfeirlfyr yma y prifathro oedd John E. Hickley.
(Cliciwch yma er mwyn cael gwybod mwy am fywyd ysgol).

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth