Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Dysgu oddi wrth Lyfrau Cofnod yr ysgol  

Maer ffotograff yn dangos plant lleol ger y Twr ar bont yn Nhalgarth. Cafodd ei dynnu yn fwy na thebyg tua 1900.

Maer rhan hon on gwefan yn rhoi rhyw fath o syniad o fywyd bob dydd plant oedd yn mynd ir ysgolion lleol yn ystod blynyddoedd olaf oes Fictoria.
Maer tudalennau yma yn defnyddio darnau o Lyfrau Cofnod neu ddyddiaduron swyddogol yr ysgolion lleol. Nid oedd yn rhaid ir rhan fwyaf o ysgolion gadw cofnodion swyddogol tan 1863, ac agorwyd y Llyfr Cofnod hynaf yn yr adran yma yn 1877.
Gall y llyfrau yn aml iawn ddweud llawer wrthym yngly bywyd y cartref bryd hynny yn ogystal sn am yr hyn oedd yn digwydd yn yr ysgol ei hunan.
Roedd y rhaid i blant o deuluoedd tlawd fynd i weithio cyn gynted ag yr oeddynt yn ddigon hen i ddod ag incwm ychwanegol, ac roeddynt yn aml iawn yn colli gwersi er mwyn helpu ar y fferm a gwneud gwaith arall iw rhieni.

Talgarth children
 
Athrawon yn mynd a dod
 
 
Ddim yn ddigon smart ir ysgol
 
 
Cartrefi nad ydynt yn ddigon da i fyw ynddynt
 
 
Y daith hir ir ysgol
 
 
Dim teimlad ac yn lcrio oherwydd yr oerfel
 
 
Presenoldeb gwael unwaith eto
 
 
Colli plentyn or ysgol
 
 
Yr Arolygwr Ysgolion yn galw
 
 
Ar bard ir Sargant
 
 
Defaid, gwartheg ac eliffantod !
 
     
 

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgath