Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Bywyd ysgol
 
Rhy dlawd i gael tynnu eu lluniau  
  Mae rhai darnau o Lyfrau Cofnod ysgolion yn dweud llawer wrthym yngly bywyd cartref plant oes Fictoria fel ag y maent hefyd yn sn am ddigwyddiadau yn yr ysgol. Roedd prinder arian yn broblem fawr i lawer o deuluoedd, yn arbennig felly mewn ardaloedd gwledig.
Dyma enghraifft drist syn dangos fod rhai rhieni lleol yn penderfynu cadw eu plant adref pan fyddair ffotograffwyr swyddogol yn dod i dynnu lluniau or ysgol, oherwydd roedd cywilydd arnynt o gyflwr dillad eu plant. Roedd hyn yn Ysgol Llanfilo yn 1881...
Victorian photographer
20 Chwefror
1881
School diary entry "Opened School. At 11 a Photographer came to take a view of the buildings. A very thin attendance, for some of the children did not come because of this. The Worths & Jones, Trebarried all stayed away at 11, so we stood in the playground that the view might have a lively appearance..."
Nid ywr ffotograff sydd gyferbyn yn dangos plant Ysgol Llanfilo. Maen dangos ysgol nad ywn cael ei nodi yn ardal Llandrindod, ond maen enghraifft dda or plant yn gwisgo eu dillad gorau er mwyn cael tynnu llun !

"The children who were away yesterday came today. I asked them why they were so silly yesterday and it appears it was their clothes that was the drawback".

Maer rhan fwyaf o ffotograffau swyddogol ysgolion Fictoraidd yn dangos y plant wediu gwisgo yn eu dillad gorau, gydar merched mewn pinaffors gwaith brodio arnynt ar bechgyn gydau coleri les hardd.
Ond roedd llawer o deuluoedd yn ei chael yn anodd dod o hyd i ychydig geiniogau i dalu ffioedd yr ysgol, ac nid oeddynt yn gallu fforddio dillad newydd ar gyfer y plant.

Yn l i ddewislen ysgolion Talgarth

 

Portrait of school children
Link to sources
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgath