Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Bywyd ysgol
 
Ysgol ar agor, ond ni ddaeth neb !  
  Mae yna fwy o sylwadau mewn Llyfrau Cofnod Fictoraidd ynglyn nifer y plant syn mynychu gwersi nag unrhyw fater arall. Roedd fwy neu lai pob darn yn y dyddiadur yn dechrau trwy gyfeirio at hyn, a mwy neu lai bob tro roedd yn cwyno am ddiffyg presenoldeb.
Maer darnau arferol yma wedi dod o dair ysgol leol...
 
  Ysgol Pengenfford  
3 Ebrill
1891
School diary entry "Attendance miserable again this week. Whole families absent. Average only 25".
27 Gorffennaf
1891
School diary entry "Opened school this morning but not a child attended".
  Ysgol Llanfilo  
12 Mehefin
1891
School diary entry "School very empty today".
  Ysgol Cathedine  
1 Mai
1896
School diary entry "... Sickness still prevails in the neighbourhood, but many of the children are employed in gardening and looking after sheep and cows. With 84 names on the Registers the average this week was 61.9".  
 

Ysgrifennwyd y darn o Ysgol Pengenffordd ym mis Gorffennaf 1891 ychydig cyn gwyliaur haf neu 'Gwyliaur Cynhaeaf', a bob tro byddair tywydd ac amseriad y cynhaeaf yn effeithio ar bresenoldeb yn yr ysgol tuar amser hwnnw or flwyddyn.
Pan oedd gan Ysgol Cathedine 84 o blant ar ei llyfrau ar ddechrau Mai 1896, ni ddaeth 23 ohonynt ir gwersi !

Yn l i ddewislen ysgolion Talgarth
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgath